Smart Energy Hub
& energie delen

Energy Business bied diverse oplossingen en systemen voor energieopslag oplossingen. Tevens kijken wij ook naar andere mogelijkheden zoals het delen van energie of een Smart Energy hub. Bij een Smart Energy Hub worden meerdere gebruiksprofielen met elkaar vergeleken, de één heeft een piek in het verbruik op een ander moment dan een ander, dit kan beter op elkaar afgestemd worden zodat bijvoorbeeld een verzwaring van de huidige aansluiting (gecontracteerd vermogen) niet nodig is en er minder pieken zijn op het (lokale) stroomnetwerk.

Het is noodzakelijk een initiatief zoals een Smart Energy hub collectief op te pakken met partijen welke gezamenlijk instemmen voor het aangaan van een groepscontract bij de Netbeheerder. Een Energy Hub kan gecombineerd worden met een batterijopslag, laadinfra en diverse hernieuwbare opwek zoals wind en zon.

Met een Smart Energy Hub wordt er door flexibiliteit (beter afstemmen van vraag en aanbod en slimme sturing) ruimte gecreëerd op het (lokale) stroomnetwerk.

Wat is een Smart Energy Hub?
Een Smart Energy Hub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van
energie. Deze partijen stemmen energieopwek , opslag, conversie en verbruik op elkaar af . Zij maken vaak afspraken
over de samenwerking. Ook is er een juridische entiteit of natuurlijk persoon die de partijen vertegenwoordigt. Deze heeft een wettelijke status en handelt namens de samenwerkende groep.

Kansen Smart Energy Hub voor samenwerkende partijen

 • Overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen
 • Lokale partijen krijgen inspraak
 • Samen investeren
 • Makkelijker toegang tot energiemarkten
 • Betere balans tussen vraag en aanbod energie
 • Energievoorzieningen worden betaalbaar

Netcongestie op een bedrijventerrein

Netcongestie op een bedrijventerrein betekent dat het elektriciteitsnetwerk dat dit terrein bedient, overbelast is. Bedrijven op een terrein kunnen gelijktijdig veel stroom verbruiken, vooral tijdens piekuren, wat leidt tot een hogere vraag naar elektriciteit dan het lokale netwerk kan leveren. Tegelijk moeten zij verduurzamen van het gas af en elektrificeren van mobiliteit. Dit vraagt om steeds grotere vraag in stroom.

Dit kan leiden tot verschillende problemen, zoals:

 1. Spanningsdalingen: Als er te veel vraag is naar elektriciteit en het netwerk dit niet kan leveren, kan dit resulteren in spanningsdalingen, wat de werking van gevoelige apparatuur kan verstoren.
 2. Stroomonderbrekingen: In extreme gevallen, wanneer de vraag naar elektriciteit het aanbod aanzienlijk overschrijdt, kunnen stroomonderbrekingen optreden, waarbij delen van of het hele bedrijventerrein tijdelijk zonder stroom komen te zitten.
 3. Onstabiele elektriciteitslevering: Zelfs als het netwerk niet volledig uitvalt, kan het overbelast raken, waardoor de elektriciteitslevering onstabiel wordt, met frequente schommelingen in spanning of stroomsterkte.

Om deze problemen te voorkomen of te verminderen, kunnen bedrijven en netbeheerders verschillende oplossingen toepassen:

 • Energiebeheersystemen: Bedrijven kunnen hun energieverbruik optimaliseren door energiebeheersystemen te implementeren die helpen bij het monitoren en regelen van het energieverbruik.
 • Energie-efficiëntie: Investeren in energie-efficiënte apparatuur kan helpen om het totale elektriciteitsverbruik te verminderen.
 • Samenwerking met netbeheerders: en ondernemers (Smart Energy Hub) Door samen te werken met de netbeheerder kunnen bedrijven mogelijkheden verkennen om de infrastructuur te verbeteren of om afspraken te maken over het beheer van energieverbruik tijdens piekuren. Denk hierbij aan het verschuiven van processen, energie delen, Smart Energy Hub etc.
 • Energieopslag en alternatieve energiebronnen: Het gebruik van energieopslagsystemen of het integreren van hernieuwbare energiebronnen kan helpen om de belasting op het netwerk te verminderen.

Het beheren van netcongestie op een bedrijventerrein vereist een gecoördineerde aanpak tussen de bedrijven, netbeheerders, projectleider en overheidsinstanties om een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening te waarborgen.

Wij bieden systemen voor de particulieren en (kleine) MKB.

Aan de hand van de uitkomst van uw gebruikers profiel matchen wij het best passende en betrouwbaar systeem. Gemiddeld verbruikt een huishuiden van 4 personen zo’n 10 kWh per dag. Tevens kan deze oplossing ook toegepast worden bij (kleine) MKB bedrijven.

Modulair uit te breiden, 10 kWh per unit

Voor Sport, MKB en Industrie 

Aan de hand van de uitkomst van het uitgewerkte profiel gaan wij voor u op zoek naar de meest passende en betrouwbare oplossing binnen ons netwerk. Voor Sport, MKB en Industrie is de reis naar een batterij meer maatwerk dan bij een particuliere casus. Wij zullen ervoor zorg dragen dat u goed geïnformeerd wordt naar de mogelijkheden passend bij uw situatie.  

Vanaf Q1 2023 is het mogelijk een battery pack aan te schaffen welke zijn voorzien van het software om deel te kunnen nemen en te profiteren van de dynamische marktprijzen. Vraag ons om meer informatie.

Bedrijven en gemeenten 

Bij overheid en gemeenten zijn collectieve acties, campagnes en wijkaanpakken vaak het vraagstuk. Hierbij passend zijn particuliere systemen of zelfs een buurtbatterij een oplossing. 

Ons streven is onafhankelijk te opereren, iets wat bij gemeenten hoog in het vaandel staat. Wij kunnen hier op verschillenden manieren aan voldoen, we bespreken de mogelijkheden graag met u. 

Kernwaarden

Duurzamer

Besparen

Onafhankelijk

Inzicht

Onze prijzen zijn exclusief advies, werkvoorbereiding en installatiekosten.

Een energieopslagsysteem staat niet op zichzelf, het staat of valt in combinatie met een zonne-installatie en diverse verbruik installaties. Vraag ons naar deze combinaties en mogelijkheden.  

Alle systemen beschikken over een overzichtelijk monitoringsysteem zodat u inzicht krijgt in uw situatie.