MKB

Industrie

& bedrijventerreinen

Voor de zakelijk markt is een batterij een goede investering. Vaak is het verbruik van energie hoog, zijn er voldoende mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Zonder een batterij profiteert de zakelijke gebruiker alleen van direct verbruik van de zonne-installatie gedurende de dag.  Daarnaast kan er geprofiteerd worden van dynamische stroom prijzen.

Naast energieopslag verder verduurzamen? Ook dat is mogelijk, wij zien energieopslag als een onderdeel van het grotere geheel in het verduurzamen. Wij kunnen u ook voorzien van een integraal plan en u hierbij ontzorgen.

Netbeperking, congestie 

Mogelijk vanwege overcapaciteit van uw zonne-installatie levert je te veel stroom terug op het netwerk. Hierdoor ontstaan er (mede hierdoor veroorzaakt) pieken of is er al congestie ontstaan op het netwerk in uw regio waar het toch al erg druk was op het stroomnetwerk. In vele regio’s zijn de huidige kabels niet bedacht op de vele opwek van zonne en wind-installaties en het verder elektrificeren of uitbreiden van uw bedrijf.  

Met als gevolg dat u brieven van de energieleverancier ontvangt omdat u te veel terug levert aan het net, of zijn er gestelde drempelwaardes die u al, of bijna bereikt heeft, moet uw zonne-installatie begrenst worden voor een langere periode, schakelt de omvormer af, of overweeg je een groter stroom netwerk aansluiting?

Mogelijk lever of gebruikt u niet de gehele dag te veel stroom aan/ van het netwerk, maar zijn het enkel een aantal piekmomenten per dag. Toch wordt je enkel door deze piekmomenten gedwongen tot het nemen van actie of verdere beperkingen ten aanzien van uw zonne-installatie / stroomverbruik.  

Deze pieken kunt u overigens ook ervaren als u op bepaalde momenten van de dag meer stroom nodig heeft dan dat er op dat moment beschikbaar is op het stroom netwerk. 

Bij alle genoemde situaties kan een batterij slim ingezet worden, zo kan vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden, kunt u gebruik maken van dynamische prijzen, bent u zeker 70%+ onafhankelijk, bespaart u fors op uw energierekening en draagt u bij aan het inzetten van schone hernieuwbare groene energie. 

Time Shifting 

Als er bedrijfsactiviteiten in de avond plaatsvinden, door bijvoorbeeld ploegendiensten. Dan is er vooral vraag naar stroom op het moment als de zon niet meer schijnt.  

De zonne-installatie levert nauwelijks tot geen stroom meer, dus moet er stroom ingekocht worden van het netwerk. Met een batterij kunt u de opgewekte energie van overdag opslaan zodat je in de avond uw verbruik terug vraagt uit de batterij. We verplaatsen hiermee de opbrengst zon naar de avond. Op deze manier bespaart u fors op uw energierekening, en bent u in de maanden februari t/m oktober zo goed als volledig onafhankelijk.   

Industrie 

Voor de industrie spelen veelal de volgende vraagstukken voor het toepassen van een batterij: 

Verschillende energiemaatschappijen maken gebruik van de flexibiliteitsmarkt.  Dit is een slim systeem waarbij vraag en aanbod van stroom beter op elkaar worden afgestemd.  Zo kunnen meerdere partijen gebruik maken van de ruimte op het netwerk en wordt massaal stroomverbruik, overbelasting van het stroomnetwerk voorkomen. 

Flexibiliteit ontstaat doordat gebruikers hun vraag en aanbod in de tijd verschuiven, deze gebruikers slaan hun stroom op en/ of stellen hun energieverbruik tijdelijk uit, delen tekorten en/of worden hierin aangevuld.   

Vaak is de belasting in de basis lager dan in de piekmomenten die voor korte of langere tijd gevraagd worden. Met een batterij vangt u de tijdelijk piek op of kunt u tijdens deze tijdelijke piekvraag stroom leveren. Wanneer de vraag naar stroom weer afneemt laad de batterij weer bij. Dankzij deze techniek zijn hogere piekbelastingen geen probleem meer en stabiliseert het netwerk. 

Met een off grid systeem ben je niet aangesloten op het netwerk. Je bent zelfvoorzienend doormiddel van opwek van een zonne-en/of wind installatie. Dit kan tijdelijk zijn, zoals bij bouwwerkzaamheden of bij evenementen, en zo zijn er meerdere situaties te bedenken. 

De batterij wordt door lokaal opgewekte stroom opgeladen. Verschillende huishoudens zijn aangesloten op deze buurtbatterij en kunnen gebruik maken van de opgeslagen stroom.  

Door slimme inzet en een slim communicatiesysteem kan de vraag en het aanbod van stroom naar behoefte op elkaar afgestemd worden.  Dit werkt tevens voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen.

Doormiddel van data-analyse het beste moment bepalen voor het verbruiken of handelen van energie.  

Kernwaarden

Duurzamer

Besparen

Onafhankelijk

Inzicht

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden die een batterij u te bieden heeft. 

De batterij wordt afgestemd op het benodigde verbruik en daarbij behorend profiel met de daarbij komende wensen en toepassingen. Een overzichtelijk monitoringssysteem zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in uw situatie.