Sport

Speel op zeker!

Bij sport vinden de activiteiten veelal in de namiddag en avond plaats. Overdag schijnt de zon en straalt in op de zonne-installatie, overdag is er nauwelijks direct verbruik. 

In de avond als de zon niet schijnt wekken de zonnepanelen nog maar een kwart van de benodigde stroom op, dus moet er stroom van het netwerk ingekocht worden.   

Voor sport is een batterij een perfecte match! 

  • Overdag slaan we de opgewekte stroom op in een batterij 
  • In de namiddag en avond wanneer er grote stroomvragen zijn, vragen we de eigen opgewekte stroom weer terug uit de batterij. 

Met een batterij verplaatsen we de opgewekte dag voorraad stroom naar de avond.  

Deze toepassing noemen we time shifting. Omdat de vraag naar stroom bij sport op een ander moment van de dag plaatsvindt, dan er (voldoende) aanbod is. 

  • Netbeperkingen? 
  • Congestie? 
  • Drempelwaarde aansluiting? 
  • Begrenzing zonne-installatie?
  • Hulp nodig om integraal te verduurzamen waar energieopslag een onderdeel van kan zijn? 

Ook hiervoor is een batterij slim inzetbaar, voor u het juiste moment om te investeren in een batterij.  

Onze ervaring in de praktijk laat zien dat een opslagsysteem toegepast bij sport zichzelf binnen een korte tijd terugverdiend. 

  

  

Kernwaarden

Duurzamer

Besparen

Onafhankelijk

Inzicht

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden die een batterij u te bieden heeft.